Xəbərlər

“Metafizika” jurnalının 2018/3-cü sayı işıq üzü görüb

Azərbaycan Respublikasında rüblük beynəlxalq elmi jurnal olan “METAFİZİKA” jurnalının 2018- ci il üçün 3-cü sayı işıq üzü görüb.
Jurnalın bu sayında:

Uyğar AYDƏMİR (Türkiyə)
İnternet ədəbiyyati dövründə yeni oxuma, yazma, anlama və düşünmə təcrübələri (İngilis dilində)
Zümrüd MƏNSİMOVA (Azərbaycan)
Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi (Azərbaycan dilində)
Müctəba ƏN-NİMR (Ərəbistan)
“Ən üstünün mümkünlüyü” qaydası: fəlsəfi məntiq istiqamətində metafizik nəzəriyyə (Ərəb dilində)
Əhməd Sami ELAYDİ (Misir)
Elçinin “Baş” romanı: bədii üslub və janr özünəməxsusluğu kontekstində (Azərbaycan dilində)
Vaqif QULİYEV (Azərbaycan)
Transfizika yoxsa, fizikadan sonra (Azərbaycan dilində)
Əhməd ALKAYIŞ (Türkiyə)
Maarifləndirici təhsil və insan haqları kontekstində təhsil və sülh dünyası (Türk dilində)
Məhəmməd Hadi MƏDƏNİ (Türkiyə)
Dini mənəviyyatın gələcəyinin postmodernizm və ənənəviçilik mövqeyindən müqayisəli təhlili (Fars dilində)
Bu sayın məqalələrini buradan oxuya və yükləyə bilərsiniz. Həmçinin “Metafizika” jurnalında nəşrə dair tələblər və müəlliflər üçün məlumatları da burada mütaliə edə bilərsiniz.
  • Tarix:2022-01-27