Xəbərlər

“Metafizika” jurnalının 2021/3-cü sayı işıq üzü görüb

“Metafizika” (ISSN 2616-6879) beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalının 2021-ci il üçün 3-cü sayı işıq üzü görüb. Jurnalın bu sayında yerli məqalələr ilə bərabər bir sıra xarici ölkələrin tədqiqatçılarının elmi məqalələri də çap edilib. “Metafizika” Jurnalının bu sayında (2021, Cild 4, Say 3, Sıra 15) doqquz məqalə nəşr edilib.
Jurnalın bu sayında aşağıdakı məqalələr yer alıb:
1. Nərgiz Məcidova: Fəlsəfi antropologiyada cismani yanaşma (Rus dilində)
2. Nasir Füruhi., Abdullah Hüseyni Eskandian: Sədrəddin Şirazi və Q.Leybnitsin fəlsəfi düşüncələrində şərr probleminin müqayisəli araşdırılması (İngilis dilində)
3. Taleh Hacıyev: Sovet Azərbaycanında dinə qarşı aparılan siyasətin xüsusiyyətləri (1920-1940) (Azərb. dilində)
4. Həmid Sütude., Əbdürrza Fərhadian: Transsendent fəlsəfədə bəşəriyyətin müdrikliyinə əsasən insan haqlarının aksiologiyası (fars dilində)
5. Rauf Musayev: Nizamlı xaotika (xaos) (Azərb. dilində)
6. Anzulə Cəfərova: Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığı və müttəfiqliyi müasir mətbuatda (Azərb dilində)
7. İlqar İsmayılzadə: Doğruluq plüralizmi nəzəriyyəsi: mənfi nəticələr və təhdidlər (Azərb dilində)
8. Mehriban Tahirova: Azərbaycan təsviri sənətində “Mimesis” məsələsinə baxış (Rus dilində)
9. Aygün Məmmədova: Nizami Gəncəvi dövrünün numizmatik faktları barədə (Rus dilində)

Məqalələri bu linkdən oxuya və yükləyə bilərsiniz.

  • Tarix:2022-01-27